YGS Puanları Nasıl Hesaplanacak?

Yazımıza oy verir misiniz?

YGS ’de sorulan testlere verilen yanıtlar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların,  Temel Matematik

Sosyal Bilimler, Türkçe,ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için birer standart puan hesaplanacaktır.

Testlerin standart puanının hesaplanmasında şu yöntem izlenecektir:

  • Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından

yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

  • Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve

standart sapması bulunacaktır.

  • Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan

standart puanlar hesaplanacaktır.

  • Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testte en az bir cevabı

bulunan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara

verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.

ygs puan türleri test ağırlıkları

Hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1B.’deki ağırlıklar kullanılarak, adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS)

hesaplanacaktır. AYGS puanlarının hesaplanabilmesi için adayların YGS testlerinin (Türkçe, Sosyal Bilimler,

Temel Matematik, Fen Bilimleri) en az ikisinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu

koşulları sağlayan adaylar için AYGS puanları hesaplanacaktır.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-

2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturulacaktır. AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken, ilgili

testlerin her birinden 4 ham puan alan adayların 140 YGS puanı; 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı

almaları sağlanacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*