Ameliyathane Hizmetleri Nedir?

Yazımıza oy verir misiniz?

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

Programın amacı ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanmasını ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asistans sağlayabilecek, bu alanda ihtiyacı duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Eğitimin esası öğrencilerin ameliyathanedeki tüm cerrahi malzemeleri tanıyabilecek, yardımcı personel olarak kullanabilecek ve ameliyatlarda kullanılan tüm ileri teknoloji sahibi malzemeleri ameliyata hazırlayarak kullanımına yardımcı olabilecek birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerinin Görevleri

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;

Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,
Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,
Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.
Meslek Özellikleri

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
El –göz koordinasyonu ile kulak-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,
Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,
Cesaretli ve kandan korkmayan,
Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedensel engeli olmayan,
Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
Bulaşıcı hastalık taşımayan kimseler olması gerekmektedir.
Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimine girebilmek için; lise veya dengi okul mezunu olmak ve meslek liselerinin “Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği” bölümlerinden mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Ameliyathane Hizmetleri Eğitim Süresi

Programın Amacı ;Mikroorganizmalar ve enfeksiyon hastalıkları konularında bilgi sahibi olan, hastanelerin ameliyathanelerinin ve kullanılan gereçlerin sterilizasyonunu sağlayarak, ameliyathaneleri ameliyata hazır duruma getirecek eleman yetiştirmektir. Eğitimin süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Yabancı Dil, Sterilizasyon, Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi, Enfeksiyon hatalıkları dersleri okutulmaktadır. Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II.Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz sağlık teknikeri ünvanını kazanmaktadırlar ve özel, üniversite ve devlet hastanelerinde iş bulabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir. Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır. Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret ve alabildikleri görülmüştür.

Ameliyathane Hizmetleri Çalışma Alanları

Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir. Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.

MESLEKTE İLERLEME

Ameliyathane hizmetleri önlisans programından mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan DGS ‘de başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*