ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

Yazımıza oy verir misiniz?

TANIM
Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr,
jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü
donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım
işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir.
GÖREVLERİ
Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış
planlar dahilinde;
 Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma,
dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapar.
 Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda
bulunur.
 Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi
aşamalarında görev yapar.
 Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.
 Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere
sunar.
 İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.
 İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
 Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
 Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Uygulanacak olan sisteme göre değişmekle birlikte,
 Enerji sistemi güç devreleri,
 Birinci sınıf elektrik üretim santralleri (Generatör),
 İkinci ve üçüncü sınıf güneş piller, rüzgar tribünleri,
 Konvektörler,
 Muline,
 Kontrol aletleri (Voltmetre, Ampermetre, Avometre, Mikrometre vb.)
 Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları,
 anahtar takımları, test cihazları, el ölçme elemanları,
 Güvenlik için gerekli malzemeler (izole, eldiven, baret, emniyet kemeri,
 emniyetli ayakkabılar vb.),
 Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin,
 Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
 Matematik, fizik, kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,
 Bedensel ve zihinsel herhangi bir özrü olmayan,
 Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
 Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, sabırlı,
 Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
 Ekip çalışmalarına yatkın,
 Zor şartlar altında çalışabilen doğru ve çabuk karar verebilen
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Alternatif enerji kaynakları teknolojilerinde çalışanlar bazen kapalı ortamlarda bezen de
açık ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamları teknolojinin çeşidine ve tesisatın kurulduğu
yere göre değişir. Çalışma yerleri gürültülü, radyasyon ve ısı değişiklikleri olabilen, nemli
veya kuru ortamlardır. Görev yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve büyük mali kayıplara
yol açabilir.
Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim
içerisindedirler.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında, Elektrik ve Enerji
programı altında “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Denizcilik (Makine Zabitliği),
Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon, Teknolojileri, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tek. (Mekanik/Makine), Gemi Makineleri,
Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım
ve Onarım, İş Makineleri Operatörlüğü, Kalıp/Kalıpçılık, Konfeksiyon Makineleri Bakım ve
Onarım, Makine, Makine Teknolojisi, Mekatronik, Metal İşleri, Metal Teknolojisi,
Metalurji, Metalurji (Demir Çelik Metalurjisi), Mikroteknik, Motor / Motor (Benzinli) /
Motor (Dizel), Motorlu Araçlar Teknolojisi, Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Otomotiv
Teknolojisi, Tesviye, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Denizcilik (Gemi Elektroniği ve

Haberleşme), Denizcilik (Gemi Otomasyonu), Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-
Elektronik Teknolojisi, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Elektromekanik Taşıyıcılar,
Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Kontrol ve
Enstrümantasyon Teknolojisi, Otomatik Kumanda, Telekomünikasyon, Tıp Elektroniği, Uçak
Bakım (Uçak Elektroniği), Uçak Bakımı Teknisyenliği ve Elektroniği, Uçak Bakımı ve
Elektroniği, Uçak Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar “Alternatif Enerji Kaynakları
Teknolojisi” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim başarı
puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) ve mezuniyet yılları
dikkate alınarak program kontenjanı dahilinde yerleşebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel
liselerden mezun olanlar/olacaklar ise istedikleri takdirde ÖSYM tarafından yapılan
YGS’ye girmeleri ve yeterli (YGS-1) puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda
açık kontenjan kalırsa bu programa yerleştirilebilirler.

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans
diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye
verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına
yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli
bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir husustur.
Ülkemizde kamu sektöründe ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve
enerji verimliliği konularında görev alacak sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan
gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır ve buna çok fazla ihtiyaç vardır.
Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da
çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler
üretebilirler.
Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri
seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan
teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji
politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
İşletmeler staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret
ödemektedirler.
Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün
sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Maaşları her
yılın Bütçe Kanununa göre belirlenmektedir. Maaşları ortalama olarak net asgari ücretin 2-
2,5 katı kadardır. Özel sektörde görev yapan elemanların ücretleri firmalara göre
değişmekle birlikte ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazladır. Ücret çalışma
süresi ve hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Kendi işini kuranların kazancı yaptıkları
işe göre değişkenlik göstermektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*