ÖSYM YKS’de Değişiklik Yaptı ve YKS Sınav Tarihini Yayınladı

Yazımıza oy verir misiniz?

Yükseköğretim Kurulu’nun 9 Kasım 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili alınan kararlara ilişkin

AÇIKLAMA

Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yükseköğretim sistemlerini,
öğretimin amaç ve içeriğini, metodolojilerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini değişime
zorlamaktadır. Gelişmeler ve değişim ihtiyacı kapsamında ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan
kaynağına ihtiyacı olduğu dikkate alınarak yükseköğretime geçişte yeni bir ölçme ve
değerlendirme sistemine ihtiyacı olduğunu kamuoyuna açıklamıştık.

Öğrenilen bilginin ezber düzeyini ölçmekten daha çok dünyadaki gelişmiş yükseköğretim
sistemlerinde olduğu gibi bilgiyi kullanmayı ve bilgiden yeni bilgi üretmeyi önceleyen Temel
Yeterlilik Testi (TYT)’nin bu yıl uygulanacağını daha önce öğrencilerimiz ve kamuoyu ile
paylaşmıştık. TYT’nin ilk kez uygulanacak olmasından dolayı ilgili paydaşlarımız tarafından
birçok hususun daha ayrıntılı açıklanması istenmiş, bu kapsamda “Sıkça Sorulan Sorular ve
Cevaplar” değişik tarihlerde paylaşılmıştır.

Bu süreçte öğrenciler, kamuoyu ve ilgili paydaşlar tarafından yapılan çeşitli görüşlerin ve iletilen
taleplerin her biri Kurulumuzca değerlendirilmiş olup, gündeme getirilen görüş ve taleplerin öne
çıkanları aşağıda özetlenmiştir:
1. Sınavın iki oturumunun tek günde yapılması yerine, ilk oturumunun Cumartesi sabahı,
ikinci oturumunun ise Pazar sabahı yapılması,
2. TYT’nin Türkçe ve Temel Matematik yeterliliklerinin ölçülmesine ağırlık vermesi
olumlu karşılanmakla birlikte, diğer derslerin kazanımlarının ihmal edilme sonucunu
doğurabileceği endişesi ile TYT oturumunda, sosyal ve fen bilimleri kazanımlarının
örtük olarak değil, açık ve müstakil bir şekilde sorulması.

Yükseköğretim Kurulu’nun topluma hizmet temel fonksiyonu göz önünde tutulduğunda
paydaşların görüşlerine ve eleştirilerine dikkate alması tabiidir. Bu çerçevede yapılan müzakere
ve analizler neticesinde Yükseköğretim Kurulu olarak yeni ölçme ve değerlendirme sistemine
“tedrici geçişi” de dikkate alarak öğrencilerimizin, ailelerinin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı
ve giderici yönde, TYT’de kısmi değişiklikler yapılmıştır.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23
Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü
sabah, Dil sınavının ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılmasına karar
verilmiştir. İkinci oturumda ve Dil sınavında, sınav uygulaması ve soru şekli açısından herhangi
bir değişikliğe gidilmemiştir.
Lisans programlarına yerleştirmeye esas teşkil edecek puan türleri, daha önce açıklandığı gibi
Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı şeklinde olacaktır.

TYT sınavında öğrencilerimizin temel yeterliliklerinin esas alındığı Türkçe temel yeterlilik
testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri
sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacaktır. Sosyal Bilimler ve
Fen Bilimleri testlerindeki soru adetleri , derslerin ortaöğretim programlarındaki ders saatleri
yoğunluğuna göre değil, öğrencilerin temel yetkinliklerinin oluşmasına katkı sağlayan bilim
alanlarına göre biri diğerinden üstün tutulmadan mümkün olduğunca eşit olarak dağıtılmıştır.
Daha önceki beyanlarımızda ifade edilen soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve
kısıtlamaya gidilmemiştir. Soru sayısı dikkate alınarak sınav süresi 135 dakika olarak
belirlenmiştir.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*