LYS-4 SOSYAL BİLİMLER KONULARI 2014

Yazımıza oy verir misiniz?

LYS Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Mantık, Sosyoloji konuları

LYS-4 Tarih Konuları
Genel Türk Tarihi
1- İlk Türk Devletleri
2- Türk İslam Devletleri
3- Türkiye (Anadolu Tarihi)
Osmanlı Tarihi
4- Beylikten Devlete (1300 – 1453
5- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600
6- Arayış Yılları (XVII. yüzyıl
7- Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl
8- En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
9- XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
10- II. Dünya Savaşı
11- Soğuk Savaş Dönemi
12- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
13- Küreselleşen Dünya

 

LYS-4 Coğrafya-2 Konuları
1- Doğal Sistemler
2- Beşeri Sistemler
3- Mekansal Bir Sentez: Türkiye
4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5- Çevre ve Toplum
6- Ayrıca YGS ve LYS-3 Coğrafya Konuları

 

LYS-4 Psikoloji Konuları
1- Psikolojinin Alanı
2- Organizma ve Çevre
3- Öğrenme
4- Bellek, Düşünme ve Bilinç
5- Ruh Sağlığı
6- Zeka ve Kişilik
7- Sosyal Davranış

 

LYS-4 Mantık Konuları
1- Mantığın Alanı
2- Klasik Mantık 1 Kavram, Terim, Beş Tümel, Tanım
3- Klasik Mantık 2 Önermeler ve Önermeler Arasındaki İlişkiler
4- Klasik Mantık 3 Çıkarım ve Kıyas
5- Sembolik Mantık Önermeler Mantığı
6- Denetlemeler
7- Niceleme Yüklemeler Mantığı

 

LYS-4 Sosyoloji Konuları
1- Sosyolojiye Giriş
2- Toplumsal Yapı
3- Toplumsal Kavramlar 1 Aile ve Ekonomi
4- Toplumsal Kavramlar 2 Siyaset ve Din
5- Kültür
6- Toplumsal Değişme

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*