Liseye Sınavsız Geçiş
YGS’de Başarıya Götüren 5 Adımlı Çalışma Taktiği

Üniversiteye yerleştirme sisteminde ilk adım sınavı olarak bilinen ve üniversite puanın oluşmasında %40’a kadar etki değerine sahip olan YGS sınavı, öğrencilerin büyük bir kısmının hazırlıksız olduğu ve son sınıftayken en çok zorlandığı kısımdır. Bu konumuzda YGS sınavına 5 adımda nasıl hazır olacağınıza ve başarıyı sağlayacak kademeye geleceğinize değineceğiz. İşte YGS’de başarıya götüren 5 adımlı çalışma  [ Okumaya Devam ]

YGS Sınavı Matematik Konuları

YGS sınavı tarih dersi konuları soru sorulan ve sorulma ihtimali olan MATEMATİK Dersi konularını aşağıda görebilirsiniz. YGS MATEMATİK KONULARI 1-)Sayılar 2-)Basamak Kavramı 3-)Taban Aritmetiği 4-)Bölme-Bölünebilme 5-)OBEB-OKEK 6-)Rasyonel Sayılar 7-)Sıralama-Basit Eşitsizlikler 8-)Mutlak Değer 9-)Üslü İfadeler 10-)Köklü İfadeler 11-)Oran-Orantı 12-)Denklem Çözme 13-)Problemler 14-)Mantık 15-)Kümeler 16-)Bağıntı-Fonksiyon 17-)İşlem-Modüler Aritmetik 18-)Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS Sınavı Geometri Konuları

YGS sınavı tarih dersi konuları soru sorulan ve sorulma ihtimali olan GEOMETRİ Dersi konularını aşağıda görebilirsiniz. YGS GEOMETRİ KONULARI 1-)Temel Kavramlar-Doğruda Açı 2-)Üçgende Açı 3-)Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen) 4-)Üçgende Alan 5-)Üçgende Benzerlik 6-)Açıortay-Kenarortay 7-)Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları 8-)Çokgenler 9-)Çember-Daire 10-)Katı Cisimler 11-)Doğrunun Analiyiği 12-)Noktanın Analitiği 13-)Simetri-Döndürme  

YGS Sınavı Biyoloji Konuları

YGS sınavı tarih dersi konuları soru sorulan ve sorulma ihtimali olan BİYOLOJİ Dersi konularını aşağıda görebilirsiniz. 1-)Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma 2-)Canlıların Ortak Özellikleri 3-)Canlıların Temel Bileşenleri 4-)Hücrenin Yapısı 5-)Hücre Zarında Madde Alışverişleri 6-)Nükleik Asitler 7-)Protein Sentezi 8-)Enzimler 9-)Canlıların Sınıflandırılması 10-)Ekoloji 11-)Solunum-Fotosentez 12-)Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri 13-)Kalıtım-Evrim 14-)Bitkiler 15-)Vücudumuzdaki Sistemler 16-)Duyu Organları

YGS Sınavı Coğrafya Konuları

Üniversiteye giriş puanının belirlenmesi için yapılan sınavdan ilki olan YGS sınavında COĞRAFYA dersinden soru sorulma ihtimali olan konuları aşağıda görebilirsiniz. YGS SINAVI COĞRAFYA KONULARI 1-)Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum 2-)Dünyanın Hareketleri 3-)Harita Bilgisi 4-)İklim Bilgisi 5-)İç ve Dış Kuvvetler 6-)Beşeri Coğrafya 7-)Ekonomik Faaliyet Türleri

Mesleki Açık Lise Sınavsız Geçiş 2013

Bilindiği gibi, örgün öğrenim gören Meslek Lisesi ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler 2 yıllık yükseköğrenim (önlisans) programlarına sınavsız geçiş yapabiliyor. Ders müfredatı, işletmelerde beceri eğitimi ve mezun olduklarında aldıkları diploma ile örgün eğitimdeki öğrencilerle eşit haklara ve statüye sahip olan Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de Sınavsız Geçiş uygulamasından faydalanabilmektedir. Mesleki Açık Öğretim’de  [ Okumaya Devam ]Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.