Liseye Sınavsız Geçiş

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2 Online Test Çöz

Sponsorlu bağlantılar

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2 Online Test Çöz

 

 

 

 

 

 

Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2

Tebrikler - Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları Test Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler konusunda aşağıda verilen bilgilerden hangisiyanlıştır?
 
A
Çalışanların giyim ve kuşamları genel davranışları kuruluş hakkında varılan yargılarda etkili olur.
B
Halkla ilişkilerde kurum içi ilişkiler kurum dışı ilişkiler kadar önemli değildir.
C
Bütün personel kuruluşun amaçlarını iyi bilmelidir.
D
Çalışmaların iş birliği içinde sürdürülmesi gerekir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından birisi değildir?  
 
 
A
Planlama
B
Uygulama
C
Değerlendirme
D
Tartışma  
E
Bilgi toplama
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan yayım ve görsel işitsel araçlardandır?
 
A
Geziler
B
Bültenler
C
Sergiler
D
Pankartlar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçlarından birisidir?
 
A
Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak
B
Demokratik değerlerin gelişmesine engel olmak
C
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyumsuzluk yaratmak
D
Kuruluşla halk arasında karşılıklı saygı ve toplumsal sorumluluk duygularını engellemek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler açısından çalışanlarda olması gereken niteliklerden biri değildir?
A
Bakımlı ve temiz görünmek
B
İşbirliği anlayışı içinde çalışabilmek
C
Güvenilir ve dürüst olmak
D
İnandırıcılık
E
Davranışlarında ve aldığı kararlarda inatçı olmak
Soru 6
İnsanlararası ilişkileri etkileyen her toplumun kendine özgü ilişki kuralları, yaşam tarzı, yiye­cekleri, giyim tarzı, değerler sistemi, davranış kalıpları ve dili vardır. Toplumdaki bu özellikler aşağıdaki kavramlar­dan hangisini oluşturur?
 
A
Moda
B
Eğitim
C
Kültür
D
İletişim
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları arasındabulunmaz?
 
A
Kamuoyunu aydınlatmak.
B
Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat
C
Siyasetçileri halka tanıtmak
D
Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak.
Soru 8
I. Görünüş II. Deneyim III. Kişilik IV. Güvenilirlik Yukarıdaki özelliklerden hangisi bir halkla ilişkiler çalışanında öncelikle olması gereken özelliklerden birisi değildir?  
 
A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I, II, III
D
I, II
E
I, II, IV
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan araçlardan değildir?
 
A
Sınavlar ve değerlendirme
B
Sosyal ve kültürel etkinlikler
C
Yazılı ve basılı araçlar
D
Yayım ve görsel işitsel araçlar
Soru 10
“ Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırıldığı;” halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
 
A
Çalışma planının hazırlanması
B
Bilgi toplama
C
Uygulama
D
Değerlendirme
Soru 11
“Uygulanan programın etkilerinin ölçülmesi ve programın amacına ulaşma derecesinin saptanması” çalışması halkla ilişkilerin hangi aşamasında yapılır?
 
A
Uygulama
B
Planlama
C
Değerlendirme
D
Bilgi toplama
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında yer almaz?  
 
A
Dürüstlük
B
Yineleme
C
Eleştirme
D
İnandırıcılık
E
Bütçe
Soru 13
“Yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların devamlı ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması ve buna karşılık, halkın da yönetim hakkında ne düşündüğünün, yönetimden ne istediğinin bilinmesi görevi” aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?
 
A
Pazarlama
B
Reklam
C
Halkla ilişkiler
D
Propaganda
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışan personelde aranan niteliklerden güvenilirlikle ilgili değildir?
 
A
Görevin getirdiği gizliliğe riayet etme
B
Çalışma saatlerine uygun olarak işe gelip gitme
C
Yaptığı işe saygı duyma
D
Problemlere acil çözüm getirebilme
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerin genel amaçları arasında yer almaz?
 
A
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
B
İnsan davranış ve tutumlarının gerçek nedenlerini anlamak
C
Kurumsal kimliğinin oluşturulmasına ve benimsetilmesine katkıda bulunmak
D
Kamusal çıkarları özel çıkarların üstünde tutmak
E
Özel çıkarlarla kamusal çıkarlar arasında uyum sağlamak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
Son
Geri dön

Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.