2018 YKS Sınavı Bilgi ve Rehberlik Sitesi

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Deneme Sınavı 1 Online Test Çöz

Sponsorlu bağlantılar

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Deneme Sınavı 1 Online Test Çöz

 

 

 

 

 

 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Deneme Sınavı 1

Tebrikler - 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Deneme Sınavı 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.  
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde; gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir
B
Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir
C
İlköğretim; amacını gerçekleştirmek için kurulmuş dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir Milli Eğitim ve Öğretim Kurumudur.
D
Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.
E
İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilir.
Soru 2
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kurumları Kanunu’na göre mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrencilerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere en fazla kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir?
A
5
B
4
C
Verilmez
D
3
E
2
Soru 3
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her yıl derslere başlamadan en az kaç gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelge hazırlarlar?
A
5
B
10
C
15
D
7
E
30
Soru 4
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir çizelge kaç nüsha hazırlanır?
A
5
B
2
C
4
D
3
E
1
Soru 5
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
A
15
B
3
C
10
D
5
E
20
Soru 6
222 sayılı kanuna göre öğretmenler yaz tatilinde kaç ay izinlidir?
A
3
B
4
C
1
D
2
Soru 7
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı ne kadardan fazla olamaz?
A
40
B
24
C
26
D
36
E
30
Soru 8
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir?
A
15 TL
B
25 TL
C
20 TL
D
5 TL
E
10 TL
Soru 9
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre, tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri aşağıdakilerden hangisi tarafından ayarlanır?
A
Valilik
B
Köy muhtarı
C
Bölge ilköğretim müfettişleriyle birlikte ilçe milli eğitim müdürü
D
Kaymakamlık
Soru 10
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A
5
B
10
C
3
D
7
E
1
Soru 11
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir?
A
20
B
10
C
5
D
3
E
15
Soru 12
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür?
A
3
B
4
C
1
D
2
E
5
Soru 13
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan çok olamaz?
A
7
B
3
C
2
D
5
E
10
Soru 14
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ne kadar idarî para cezası verilir?
A
500 TL
B
100 TL
C
400 TL
D
200 TL
E
300 TL
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
14 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön

Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık

Not: Sitemiz hiçbir resmi nitelik taşımamaktadır. Sadece bilgi amaçlıdır.